ทำเนียบเซียน (Ranking)
mark
อัพเดทล่าสุด 22/06/21 04:57 น.
สถิติจะถูกอัพเดทวันต่อวัน เช่น สถิติของวันที่ 1 จะถูกอัพเดทในวันที่ 2
ตาราง Ranking จะแสดงเฉพาะผู้ที่มีกำไร 100 อันดับแรกเท่านั้น
ประจำวันที่ : 21/06/2021 - 27/06/2021
รางวัลสำหรับทุกประเภท
อันดับ1 2000
อันดับ2 1000
อันดับ3 500
อันดับ 4-10 250
อันดับ 11-100 50
รางวัลสำหรับทุกประเภท
อันดับ1 2000
อันดับ2
1000
อันดับ3
500
อันดับ 4-10
250
อันดับ 11-100
50