อันดับ USERNAME ได้ - เสีย
1
+1,815.90 +1,815.90
2
+1,268.06 +1,268.06
3
+1,149.50 +1,149.50
4
+233.74 +233.74
5
+14.05 +14.05
6
+0.50 +0.50