7080
อันดับ USERNAME ได้ - เสีย
1
+1,205.88 +1,205.88
2
+70.80 +70.80
3
+27.45 +27.45
4
+2.60 +2.60