อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX2326
SILVER II
Turn Over : 349,440,697
135
2 IWBXXX4413
MASTER III
Turn Over : 287,183,103
133
3 IWBXXX4115
DIAMOND II
Turn Over : 110,496,709
123
4 IWBXXX9465
GOLD I
Turn Over : 98,723,255
122
5 IWBXXX4972
MASTER III
Turn Over : 56,467,635
116
6 IWBXXX9659
DIAMOND III
Turn Over : 54,733,889
116
7 IWBXXX1414
GRANDMASTER
Turn Over : 53,443,195
116
8 IWBXXX1099
GRANDMASTER
Turn Over : 44,576,584
114
9 IWBXXX9586
MASTER III
Turn Over : 43,503,256
114
10 IWBXXX4191
GRANDMASTER
Turn Over : 33,997,320
111
11 IWBXXX3446
GRANDMASTER
Turn Over : 33,257,162
111
12 IWBXXX6503
GRANDMASTER
Turn Over : 28,711,584
109
13 IWBXXX6356
SILVER I
Turn Over : 28,158,576
109
14 IWBXXX8673
DIAMOND II
Turn Over : 27,345,929
109
15 IWBXXX0433
PLATINUM II
Turn Over : 25,764,811
108
16 IWBXXX2995
DIAMOND III
Turn Over : 22,251,956
107
17 IWBXXX3742
GRANDMASTER
Turn Over : 21,264,174
106
18 IWBXXX1511
PLATINUM II
Turn Over : 20,092,099
105
19 IWBXXX4487
GRANDMASTER
Turn Over : 19,792,510
105
20 IWBXXX3911
MASTER III
Turn Over : 18,638,290
105
21 IWBXXX9987
GRANDMASTER
Turn Over : 18,552,102
105
22 IWBXXX1201
ELITE II
Turn Over : 18,408,310
105
23 IWBXXX4821
ELITE III
Turn Over : 17,689,324
104
24 IWBXXX5678
GOLD II
Turn Over : 17,549,820
104
25 IWBXXX8891
GRANDMASTER
Turn Over : 17,520,719
104
26 IWBXXX6975
GOLD III
Turn Over : 16,371,575
103
27 IWBXXX5442
ELITE I
Turn Over : 15,348,174
103
28 IWBXXX7037
MASTER I
Turn Over : 14,835,220
102
29 IWBXXX0707
ELITE I
Turn Over : 14,689,676
102
30 IWBXXX4843
MASTER III
Turn Over : 14,251,997
102
31 IWBXXX1244
SILVER I
Turn Over : 13,326,730
101
32 IWBXXX0201
DIAMOND III
Turn Over : 12,867,901
101
33 IWBXXX0113
DIAMOND I
Turn Over : 12,796,883
101
34 IWBXXX0514
GOLD II
Turn Over : 12,662,940
101
35 IWBXXX3993
BRONZE III
Turn Over : 12,415,204
100
36 IWBXXX3995
SILVER III
Turn Over : 12,032,432
100
37 IWBXXX1904
BRONZE III
Turn Over : 11,903,369
100
38 IWBXXX4174
MASTER III
Turn Over : 11,332,706
99
39 IWBXXX4958
GOLD II
Turn Over : 11,119,392
99
40 IWBXXX8738
GOLD II
Turn Over : 11,114,416
99
41 IWBXXX0475
SILVER III
Turn Over : 10,995,626
99
42 IWBXXX3257
SILVER III
Turn Over : 10,938,163
99
43 IWBXXX6208
SILVER III
Turn Over : 10,530,725
99
44 IWBXXX5913
PLATINUM I
Turn Over : 10,507,260
99
45 IWBXXX0541
DIAMOND III
Turn Over : 10,159,843
98
46 IWBXXX8497
PLATINUM III
Turn Over : 9,784,429
98
47 IWBXXX6082
GOLD I
Turn Over : 9,593,688
98
48 IWBXXX1261
PLATINUM I
Turn Over : 9,047,604
97
49 IWBXXX9091
GOLD III
Turn Over : 9,024,181
97
50 IWBXXX8996
PLATINUM I
Turn Over : 8,908,779
97
51 IWBXXX0192
GOLD I
Turn Over : 8,846,811
97
52 IWBXXX0798
PLATINUM III
Turn Over : 8,164,599
96
53 IWBXXX7114
DIAMOND III
Turn Over : 8,037,786
96
54 IWBXXX5501
SILVER II
Turn Over : 7,697,501
95
55 IWBXXX7439
GOLD III
Turn Over : 7,400,127
95
56 IWBXXX1459
SILVER II
Turn Over : 7,258,747
95
57 IWBXXX1479
DIAMOND III
Turn Over : 7,143,208
95
58 IWBXXX2904
NEWBIE
Turn Over : 7,040,873
94
59 IWBXXX9006
ELITE I
Turn Over : 6,748,259
94
60 IWBXXX2131
BRONZE II
Turn Over : 6,594,949
94
61 IWBXXX0613
BRONZE III
Turn Over : 6,495,762
94
62 IWBXXX8416
GOLD II
Turn Over : 6,477,932
94
63 IWBXXX5361
ELITE I
Turn Over : 6,229,755
93
64 IWBXXX8009
DIAMOND III
Turn Over : 6,010,102
93
65 IWBXXX3884
GOLD I
Turn Over : 5,923,260
93
66 IWBXXX0946
SILVER II
Turn Over : 5,923,182
93
67 IWBXXX7269
GRANDMASTER
Turn Over : 5,833,278
92
68 IWBXXX7817
PLATINUM II
Turn Over : 5,740,896
92
69 IWBXXX5786
GOLD I
Turn Over : 5,724,197
92
70 IWBXXX8430
PLATINUM I
Turn Over : 5,690,001
92
71 IWBXXX8618
MASTER III
Turn Over : 5,678,515
92
72 IWBXXX3605
BRONZE III
Turn Over : 5,675,373
92
73 IWBXXX8817
BRONZE III
Turn Over : 5,364,984
92
74 IWBXXX2642
SILVER I
Turn Over : 5,266,215
91
75 IWBXXX5107
DIAMOND III
Turn Over : 5,124,861
91
76 IWBXXX3828
PLATINUM I
Turn Over : 5,104,054
91
77 IWBXXX1199
BRONZE III
Turn Over : 5,021,155
91
78 IWBXXX6886
GOLD II
Turn Over : 5,002,105
91
79 IWBXXX4090
SILVER II
Turn Over : 4,936,540
91
80 IWBXXX0819
GOLD I
Turn Over : 4,887,677
91
81 IWBXXX8339
BRONZE III
Turn Over : 4,850,671
91
82 IWBXXX5797
DIAMOND III
Turn Over : 4,848,152
91
83 IWBXXX0400
SILVER I
Turn Over : 4,780,738
90
84 IWBXXX7666
SILVER II
Turn Over : 4,769,300
90
85 IWBXXX9245
PLATINUM I
Turn Over : 4,533,113
90
86 IWBXXX6660
PLATINUM I
Turn Over : 4,486,247
90
87 IWBXXX5039
DIAMOND II
Turn Over : 4,476,669
90
88 IWBXXX2640
SILVER II
Turn Over : 4,389,900
89
89 IWBXXX8796
PLATINUM I
Turn Over : 4,378,728
89
90 IWBXXX5981
PLATINUM III
Turn Over : 4,359,351
89
91 IWBXXX5293
DIAMOND III
Turn Over : 4,266,438
89
92 IWBXXX6476
GOLD I
Turn Over : 4,240,822
89
93 IWBXXX7108
BRONZE II
Turn Over : 4,201,132
89
94 IWBXXX2215
MASTER III
Turn Over : 4,189,393
89
95 IWBXXX6623
PLATINUM III
Turn Over : 4,187,707
89
96 IWBXXX8122
SILVER I
Turn Over : 4,130,448
89
97 IWBXXX9639
BRONZE III
Turn Over : 4,105,183
89
98 IWBXXX4180
BRONZE III
Turn Over : 4,093,403
89
99 IWBXXX8252
BRONZE I
Turn Over : 3,988,971
88
100 IWBXXX6123
GOLD I
Turn Over : 3,962,063
88