อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX1999
NEWBIE
Turn Over : 153,246,922
127
2 IWBXXX9586
PLATINUM I
Turn Over : 32,976,906
111
3 IWBXXX9659
SILVER I
Turn Over : 28,799,074
109
4 IWBXXX1099
PLATINUM III
Turn Over : 27,122,361
109
5 IWBXXX7829
BRONZE III
Turn Over : 11,004,600
99
6 IWBXXX0201
PLATINUM II
Turn Over : 9,901,379
98
7 IWBXXX6356
NEWBIE
Turn Over : 9,614,952
98
8 IWBXXX4954
BRONZE III
Turn Over : 8,072,986
96
9 IWBXXX1414
BRONZE II
Turn Over : 7,244,617
95
10 IWBXXX4487
SILVER I
Turn Over : 7,187,976
95
11 IWBXXX2131
BRONZE II
Turn Over : 6,173,003
93
12 IWBXXX0505
NEWBIE
Turn Over : 5,222,562
91
13 IWBXXX4191
SILVER I
Turn Over : 5,204,125
91
14 IWBXXX0433
BRONZE II
Turn Over : 4,894,979
91
15 IWBXXX6503
BRONZE III
Turn Over : 4,369,367
89
16 IWBXXX9890
NEWBIE
Turn Over : 4,325,954
89
17 IWBXXX6975
NEWBIE
Turn Over : 3,923,762
88
18 IWBXXX3446
SILVER III
Turn Over : 3,534,577
87
19 IWBXXX3884
NEWBIE
Turn Over : 3,445,737
87
20 IWBXXX3184
GOLD I
Turn Over : 3,276,996
86
21 IWBXXX5262
GOLD I
Turn Over : 3,268,241
86
22 IWBXXX6082
BRONZE I
Turn Over : 3,010,913
86
23 IWBXXX4274
NEWBIE
Turn Over : 3,006,182
86
24 IWBXXX4958
NEWBIE
Turn Over : 2,891,312
85
25 IWBXXX7889
BRONZE I
Turn Over : 2,886,083
85
26 IWBXXX0819
BRONZE II
Turn Over : 2,867,103
85
27 IWBXXX8673
NEWBIE
Turn Over : 2,719,325
84
28 IWBXXX7439
BRONZE II
Turn Over : 2,653,338
84
29 IWBXXX5287
BRONZE III
Turn Over : 2,528,578
84
30 IWBXXX8221
BRONZE I
Turn Over : 2,450,546
83
31 IWBXXX0495
NEWBIE
Turn Over : 2,372,052
83
32 IWBXXX4386
BRONZE III
Turn Over : 2,242,424
82
33 IWBXXX1244
BRONZE I
Turn Over : 2,187,745
82
34 IWBXXX3257
NEWBIE
Turn Over : 2,030,386
81
35 IWBXXX0567
NEWBIE
Turn Over : 1,895,102
81
36 IWBXXX0514
BRONZE I
Turn Over : 1,827,230
80
37 IWBXXX4090
BRONZE II
Turn Over : 1,812,138
80
38 IWBXXX5610
BRONZE II
Turn Over : 1,796,937
80
39 IWBXXX8253
NEWBIE
Turn Over : 1,756,271
80
40 IWBXXX8771
NEWBIE
Turn Over : 1,745,413
80
41 IWBXXX9987
SILVER I
Turn Over : 1,699,490
80
42 IWBXXX1201
BRONZE I
Turn Over : 1,679,528
79
43 IWBXXX8938
BRONZE II
Turn Over : 1,675,448
79
44 IWBXXX5928
SILVER II
Turn Over : 1,647,065
79
45 IWBXXX4344
BRONZE II
Turn Over : 1,515,174
78
46 IWBXXX1060
BRONZE II
Turn Over : 1,506,411
78
47 IWBXXX7579
BRONZE II
Turn Over : 1,500,215
78
48 IWBXXX2640
BRONZE I
Turn Over : 1,477,197
78
49 IWBXXX0361
BRONZE II
Turn Over : 1,468,833
78
50 IWBXXX3239
NEWBIE
Turn Over : 1,448,637
78
51 IWBXXX3993
NEWBIE
Turn Over : 1,431,887
78
52 IWBXXX8122
NEWBIE
Turn Over : 1,413,584
78
53 IWBXXX0275
SILVER I
Turn Over : 1,398,515
77
54 IWBXXX6120
BRONZE I
Turn Over : 1,374,494
77
55 IWBXXX2060
NEWBIE
Turn Over : 1,328,379
77
56 IWBXXX2830
BRONZE III
Turn Over : 1,326,094
77
57 IWBXXX4194
BRONZE III
Turn Over : 1,314,083
77
58 IWBXXX7433
NEWBIE
Turn Over : 1,287,516
77
59 IWBXXX0078
NEWBIE
Turn Over : 1,281,517
77
60 IWBXXX0794
BRONZE I
Turn Over : 1,277,310
77
61 IWBXXX5898
BRONZE I
Turn Over : 1,270,532
76
62 IWBXXX4843
BRONZE III
Turn Over : 1,267,511
76
63 IWBXXX9292
BRONZE II
Turn Over : 1,254,445
76
64 IWBXXX0946
BRONZE I
Turn Over : 1,224,731
76
65 IWBXXX5442
SILVER I
Turn Over : 1,215,548
76
66 IWBXXX9006
GOLD I
Turn Over : 1,208,160
76
67 IWBXXX2438
NEWBIE
Turn Over : 1,179,124
76
68 IWBXXX2995
BRONZE I
Turn Over : 1,168,393
76
69 IWBXXX8659
NEWBIE
Turn Over : 1,148,181
75
70 IWBXXX2289
BRONZE II
Turn Over : 1,143,340
75
71 IWBXXX0192
NEWBIE
Turn Over : 1,139,110
75
72 IWBXXX8930
BRONZE III
Turn Over : 1,132,121
75
73 IWBXXX3436
BRONZE II
Turn Over : 1,114,566
75
74 IWBXXX5361
BRONZE I
Turn Over : 1,090,550
75
75 IWBXXX3465
BRONZE I
Turn Over : 1,086,804
75
76 IWBXXX8936
BRONZE I
Turn Over : 1,065,319
75
77 IWBXXX1032
NEWBIE
Turn Over : 1,048,048
74
78 IWBXXX7037
BRONZE II
Turn Over : 1,018,247
74
79 IWBXXX0113
SILVER I
Turn Over : 1,017,688
74
80 IWBXXX5216
BRONZE III
Turn Over : 1,014,268
74
81 IWBXXX9194
BRONZE II
Turn Over : 1,005,250
74
82 IWBXXX3191
NEWBIE
Turn Over : 984,601
74
83 IWBXXX2736
BRONZE III
Turn Over : 976,347
74
84 IWBXXX3858
BRONZE II
Turn Over : 942,325
73
85 IWBXXX0445
NEWBIE
Turn Over : 917,119
73
86 IWBXXX1404
BRONZE I
Turn Over : 900,793
73
87 IWBXXX1459
BRONZE I
Turn Over : 896,461
73
88 IWBXXX8153
NEWBIE
Turn Over : 892,325
73
89 IWBXXX3798
BRONZE I
Turn Over : 877,940
73
90 IWBXXX8009
BRONZE I
Turn Over : 876,548
73
91 IWBXXX0475
NEWBIE
Turn Over : 850,669
72
92 IWBXXX8635
NEWBIE
Turn Over : 848,409
72
93 IWBXXX3828
BRONZE II
Turn Over : 847,172
72
94 IWBXXX6286
BRONZE II
Turn Over : 843,065
72
95 IWBXXX9095
SILVER I
Turn Over : 817,218
72
96 IWBXXX2267
BRONZE II
Turn Over : 816,041
72
97 IWBXXX5397
BRONZE I
Turn Over : 807,415
72
98 IWBXXX7988
NEWBIE
Turn Over : 806,776
72
99 IWBXXX9839
BRONZE III
Turn Over : 793,173
72
100 IWBXXX7817
BRONZE II
Turn Over : 790,687
72